Székelyföld kincse

Lócsűr

A Lócsûr egyike a szoros tekintélyesebb barlangjainak, összhossza 300 m. A hagyomány szerint azért nevezik Lócsûrnek, mert a környék barlangjaiban rejtözkõdõk itt tartották lovaikat a tatárjárás és egyéb veszedelmek idején. Ittjártakor, 1867-ben Orbán Balázs még „fantastikus alakú szobor-csoportokról, szabályszerûen lecsüngõ és a szövétnek fényétõl ragyogó csillárokról” számol be, melyek azóta sajnos mind elpusztultak. A barlang belsõ részein ma is látni szép, fehér cseppkõlefolyásokat, egy másik érdekessége pedig, hogy télen, a barlang széles bejárati részén csodaszép jégsztalagmitok képzõdnek. A barlang kataszteri száma 1200/8, egyszerû világítóeszközzel az év bármely szakában bejárható.